Kommenteeri

Seitse nõuannet, kuidas ära hoida elektriõnnetust!

Amortiseerunud, vigane või ebapädevalt ehitatud elektripaigaldis võib põhjustada elektriavarii, mille tagajärjed on traagilised ja kohutavad!


1. Regulaarselt kontrollida elektriseadmestikku ning teostada ka vajalikud kontrollmõõtmised.

2. Teie elektripaigaldis peaks olema varustatud õieti valitud ja toimivate kaitsmetega, soovitatavalt kiiresti reageerivate automaatkaitselülititega.

3. Elektrooniline kodu ja kontoritehnika, mida toidetakse elektrivõrgust (eriti televiisorid, raadiod, arvutid, telefonivastajad jne), on tundlik liigpingele, sh eelkõige äikesele. Liigpinge korral tekib lühiseoht, võib puhkeda tulekahju või seade hävineda. Seetõttu tuleks elektrisisend varustada liigpingepiirikuga.

4. Seda, kas paigaldatud elektrijuhtmestik on töökorras, näed valgustite pealt. Kui valgus väreleb või vilgub, võib olla viga elektriühendustes. Eriti ohtlikud on vanad alumiiniumsoonega juhtmed, mis tuleks vahetada vaskjuhtmete vastu. Kui kaablite vahetamine ei ole materjaalselt võimalik, on abi ka sellest, kui elektrik kontrollib üle ja vajadusel renoveerib kõik elektrilised ühenduspunktid (harutoosid) ja asendab amortiseerunud pistikupesad, lülitid ja valgustid uutega.

5. Kui kaitsmed põlevad tihti läbi, lülituvad välja või on kuumenenud, tuleb kohe kutsuda elektrik riket uurima.

6. Kontrollige vähemalt üks kord aastas, et automaatne kaitselüliti (rikkevoolu kaitse) lülitaks ennast kontrollnupule vajutades välja!

7. Kas ühte seinakontakti on pikendusjuhtme abil ühendatud üle kolme elektroonikaseadme? Kui on, siis peaksid kodust lahkudes pistiku vooluvõrgust välja tõmbama.


Milliseid elektritöid võid teha ise ja millisel juhul tuleb elektrik kutsuda?
 
  • Ise võid vahetada olemasolevate seinakontaktide pistikupesasid – muidugi, kui sa tead, kuidas seda teha.
  • Samuti võid paigaldada ja ühendada valgusteid, neid maha võtta ning vahetada lampe.
Ülejäänud elektritööd – uute pistikupesade, lülitite, halogeenvalgustite, kaablite jms. paigaldamine usalda elukutselisele elektrikule.


Lisa kommentaar

Email again: