Kommenteeri

Elektripaigaldise käit

Omame pikaajalist kogemust elektripaigaldiste kvaliteetse käidu läbiviimises. Oleme hea meelega abiks korraldama ka Teie elektripaigaldiste käitu ja tagama turvalisuse.

Mis on elektripaigaldise käit?

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid. Lühidalt on tegemist perioodiliselt toimuva kontrolliga, selgitamaks välja objekti elektrisüsteemide seisukord.

Millistel hoonetel on käit nõutud?

Käidu korraldajaga peab olema leping enam kui 100 amprise peakaitsmega tarbijatel. Näiteks koolimajad, lasteaiad, tootmishooned ja suured korterelamud.

Käidukorraldaja kohustused.

Käidukorraldaja on kohustatud:

  1. koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb ja kontrollima selle järgimist;
     
  2. nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
     
  3. olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel;
     
  4. teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul.

Väljavõteid elektriohutusseadusest ja majandus- ja kommunikatsiooniminisri määrustest, mis puudutavad elektripaigaldise käitu ja korralist tehnilist kontrolli.elektriohutusseadus

Lisa kommentaar

Email again: